Konferencja 10 Kwietnia 2017 r. Wrocław

Szanowni Państwo!

W dniu 10 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji organizuje konferencję
na temat:

„ZWIERZĘTA  KONFLIKTOWE  STANOWIĄCE  ZAGROŻENIA   W MIASTACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH”.

 

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

- uciążliwe ptaki w obiektach przemysłowych i dozwolone metody ich odławiania,

- zwierzęta drapieżne  na terenach miejskich i w obiektach przemysłowych,

- zagrożenia biologiczne  związane z bytowaniem  zwierząt w miastach
i obiektach przemysłowych,

Wykłady poprowadzi grono znakomitych specjalistów z prof. dr hab. Piotrem Tryjanowskim, Dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr inż. Marcinem Kadejem z Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego na czele. Dodatkowo gościć będziemy przedstawiciela Ministerstwa Środowiska.

Konferencję zaplanowano w godzinach 9.00 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy naszych Członków oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotową tematyką  do udziału w Konferencji!

Szczegółowy program Konferencji

Karta zgłoszenia

z wyrazami szacunku

w imieniu Zarządu PSPDDiD

Katarzyna Wrocławska

Dyrektor Biura PSPDDiD