Szkolenie podstawowe DDD 11-13.06.2018 r. Warszawa

Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

organizuje w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Warszawie

SZKOLENIE PODSTAWOWE
Z ZAKRESU DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

Miejsce szkolenia: Hotel Pod Grotem, ul. Modlińska 15A, Warszawa

Koszt szkolenia (z wyżywieniem):

dla członków Stowarzyszenia 900 PLN + 23% VAT (1107 PLN brutto)

dla osób spoza Stowarzyszenia 1300 PLN + 23% VAT (1599 PLN brutto)

Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie organizują noclegi oraz pokrywają koszty dojazdów

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony: Formularz zgłoszeniowy

który po wypełnieniu należy zeskanować i przesłać na adres: biuro@deratyzacja.com.pl

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na rachunek bankowy:

BZ WBK 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia
z przyczyn od niego niezależnych

Szkolenie kierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć działalność w sektorze usług DDD, a także wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Szkolenie obejmuje ponad 30 godz. wykładów i zajęć praktycznych z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, w tym tematów dotyczących m.in. podstaw prawnych działalności w sektorze DDD, ochrony obiektów przed szkodnikami, biologii i rozpoznawania najważniejszych szkodników, kodeksu etyki zawodowej, systemów jakości, podstaw BHP i wielu innych.

Wykładowcami na szkoleniu będą pracownicy naukowi i specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz specjaliści i praktycy Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.