Szkolenie 18.11.2016 r. Program szkolenia " Jak przygotować firmę do certyfikacji PN-EN 16636..."

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Program szkolenia na temat:

 "Jak przygotować firmę do certyfikacji usługi ochrony przed szkodnikami zgodnie z  normą PN-EN 16636 oraz wymaganiami programu certyfikacji Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Szkodnikami (CEPA)"

 Termin  18.11.2016 (piątek)  początek godz. 10.00 – zakończenie ok. 15.30

 Miejsce szkolenia:  Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Program szkolenia:

  1. wprowadzenie
  2. słownictwo stosowane  w normie,
  3. obowiązki i kompetencje firmy zapewniającej profesjonalną ochronę przed szkodnikami,
  4. wymagania normy PN-EN 16636 w zakresie:

a.      kontaktu z klientem,

b.      oceny ochranianego obiektu,

c.       oceny ryzyka,

d.      planu ochrony przed szkodnikami,

e.      realizacji, monitoringu i dokumentowania usługi,

  1. zasady certyfikacji firm DDD na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 16636: 2015 określone przez CEPA,
  2. dyskusja.

KARTA ZGŁOSZENIA

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu PSPDDiD

Katarzyna Wrocławska

Dyrektor Biura PSPDDiD