Walne Zebranie 11 maja br. Wrocław

Szanowni Państwo

Dnia 11 maja 2017 roku we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Zakończyła się trzy letnia kadencja Zarządu i innych ciał organizacji. W sprawozdaniach Zarządu omówiono wykonane Uchwały i przeprowadzone zmiany organizacyjne. W tym czasie Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się w gmachu Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie. Uczestnicy Walnego Zebrania dokonali wyboru nowego Zarządu w składzie: Andżelika Francuz, Piotr Klawiter, Marek Zielecki, Maciej Thiel, Paweł Modrzeski, Filip Kikulski oraz Zygmunt Jeszka, który został prezesem na następne trzy lata. Zarząd został zobowiązany do realizowania zadań statutowych i bieżących zgodnie z tendencjami zawartymi w tematach konferencji, która towarzyszyła międzynarodowej wystawie Conexpest 2017. Wybrane zostały także inne ciała statutowe tj. Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński, które także będą miały swą kadencję przez najbliższe trzy lata.

Z szacunkiem

Zygmunt Jeszka

Prezes Zarządu PSPDDiD